UMOWA Z FOTOGRAFEM
kobiece.atelier.com

Proszę wypełnić dane DRUKOWANYMI LITERAMI  i wysłać umowę do fotografa. 
 
 
 
 DATA i miejsce (miasto) ślubu:                      
 PANNA MŁODA imię, nazwisko, telefon:                      
 PAN MŁODY imię, nazwisko, telefon:                      
 ADRES i godzina przybycia fotografa w dniu ślubu:                      
 Nazwa i adres kościoła / USC,
 godzina rozpoczęcia ceremonii:
                    
 Nazwa i adres sali weselnej,
 godzina rozpoczęcia przyjęcia:
                    
 Przewidywana ilość gości:                     
 Kolor sukni Panny Młodej:                     
 Kolor koszuli Pana Młodego:                     

 1. Na co fotograf powinien zwrócić szczególną uwagę?
 2. Czy jakaś ważna osoba opuszcza przyjęcie wcześniej?
 3. Czy fotograf ma wykonać zdjęcie grupowe?
 4. Kolor przewodni wesela 
 5. Motyw przewodni wesela
 6. Wasze zainteresowania i pasje; pomysły na sesję plenerową 

 1.
 2.
 3.  
 4.
 5.
 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa zawarta dnia pomiędzy Panną Młodą legitymującą się dowodem osobistym numer oraz Panem Młodym ,
zwanymi dalej Parą Młodą, a firmą Kobiece Atelier Agata Iwańska-Lewandowska, ul. Żeromskiego 10, 82-550 Prabuty /NIP 5842715966/ zwaną dalej w umowie Fotografem.

 

1. Fotograf zobowiązuje sie wykonac dzieło - fotografie ślubne Tak: Nie:
w dniu i w miejscach wskazanych w powyższej tabeli, łącznie maksymalnie do 12 godzin pracy fotografa.

Fotograf zobowiązuje sie wykonac dzieło - plener ślubny Tak: Nie:
w dniu i miejscu ustalonym ustnie po ślubie. Sesja ślubna dotyczy 2 osób, uczestniczenie osób postronnych tylko za zgoda Fotografa po wcześniejszym ustaleniu.
Fotograf nie wyraża zgody na fotografowanie podczas sesji przez osoby trzecie.

2. Fotograf stawi się na zleceniu osobiście. W przypadku sytuacji losowych Młodej Parze zostanie zaoferowane zastępstwo oraz bonifikata.

3. Fotograf wykona powierzone dzieło z najwyższą starannościa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie uniemożliwiające mu właściwe wykonanie pracy. Retuszowi nie podlega otoczenie / miejsce wykonania dzieła.

4. Młoda Para otrzyma wykonane dzieło maksymalnie 90 dni roboczych od dnia ceremonii lub pleneru ślubnego, jeśli takowy był wykonany. Formę oddania zdjęć Młoda Para zaznacza online w formularzu zamówienia.

5. Fotograf nie oddaje surowych plików RAW. Wszystkie zdjęcia, jakie otrzyma Młoda Para zostaną poddane selekcji i korekcji. Minimalna ilość plików oddanych Młodej Parze jest zawarta w wybranym pakiecie na stronie www Fotografa. Fotografie podlegają Prawom Autorskim i nie należy ich modyfikować ani udostępniać podmiotom trzecim bez zgody Fotografa.

6. Fotograf nie zobowiazuje sie do uwiecznienia podczas reportażu fotograficznego wszystkich gości weselnych. Zdjecie grupowe wykonywane jest na wyraźna prośbe Pary Młodej. Wszystkie najważniejsze elementy i sytuacje do sfotografowania Młoda Para opisała w tabeli w niniejszej umowie.

7. Młoda Para wyraża zgodę na wykorzystanie dzieła, w tym swojego wizerunku, w materiałach reklamujących działalność Fotografa (np. na autorskiej stronie internetowej, portfolio, w mediach społecznościowych itp.) i z tego tytułu w przyszłości nie beda przedstawiali żadnych roszczeń, w tym finansowych.

9. Młoda Para w dniu przekazała wpłate w wysokości zł na numer konta Fotografa Santander 75 1500 1403 1014 0032 4740 0000 / gotówką.
Stanowi ona gwarancje rezerwacji wybranego przez nich terminu.
W razie rezygnacji i odstapienia od umowy wpłacona kwota staje sie bezzwrotna i przepada na rzecz rekompensaty dla Fotografa za blokowanie terminu i domniemaną możliwość zarobku w tym czasie.

10. Młoda Para zobowiązuje sie do zapłaty Fotografowi wynagrodzenia w wysokości na podany wyżej numer konta bankowego / gotówką przed wykonaniem usługi

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane beda przez sad właściwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego. Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Kliknij "Wypełnij" - umowa wyśle się do mnie automatycznie. 


Polityka prywatności: 
Twoje dane teleadresowe przesłane mi w niniejszym formularzu sa mi niezbędne do wykonania usługi i kontaktu. Są przechowywane na serwerze strony www., na której się znajdujesz (dostęp ma tylko administrator) i są z niego usuwane po wykonaniu usługi. Przechowuję je także w terminarzu bez dostępu osób trzecich i niszczę po zakończeniu br kalendarzowego. Twoje imię i nazwisko otrzumuje także moje Biuro Rachunkowe PRESTIŻ z siedzibą w Gdańsku w celu zaksięgowania zapłaty za usługę. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje dane lub poprosić o ich usunięcie z mojej dokumentacji.  

Strona, którą teraz oglądasz używa ciasteczek. Wykorzystywane one są do poprawnego działania rozszerzeń społecznościowych (np. dodatki Facebooka) oraz do badania ruchu na stronie (GoogleAnalytics), a także do zapamiętania ustawień dotyczących tej informacji. Jeśli nie chcesz się zgodzić na takie ich wykorzystywanie, możesz zablokować możliwość ich używania w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
[zgadzam się na wykorzystywanie ciasteczek przez tą stronę]