UMOWA Z FOTOGRAFEM
kobiece.atelier.com

Proszę wypełnić dane DRUKOWANYMI LITERAMI  i wysłać umowę do fotografa. 


 
 DATA i miejsce (miasto) ślubu:                      
 PANNA MŁODA imię, nazwisko, telefon:                      
 PAN MŁODY imię, nazwisko, telefon:                      
 ADRES i godzina przybycia fotografa:                      
 Nazwa i adres kościoła / USC,
 godzina rozpoczęcia ceremonii:
                    
 Nazwa i adres sali weselnej,
 godzina rozpoczęcia przyjęcia:
                    
 Przewidywana ilość gości:                     
 Kolor sukni Panny Młodej:                     
 Kolor koszuli Pana Młodego:                     

 1. Na co fotograf powinien zwrócić szczególną uwagę?
 2. Czy jakaś ważna osoba opuszcza przyjęcie wcześniej?
 3. Czy fotograf ma wykonać zdjęcie grupowe?
 4. Kolor przewodni wesela 
 5. Motyw przewodni wesela
 6. Wasze zainteresowania i pasje; pomysły na sesję plenerową 

 1.
 2.
 3.  
 4.
 5.
 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Umowa została zawarta dnia pomiędzy Panną Młodą legitymującą się dowodem osobistym numer oraz Panem Młodym ,
zwanymi dalej Zleceniodawcami, a fotografem Kobiece Atelier Agata Iwańska, ul. Żeromskiego 10, 82-550 Prabuty /NIP 5842715966/ zwanym dalej w umowie Wykonawcą.

 

1. Wykonawca zobowiązuje sie wykonac dzieło - fotoreportaz
w dniu i w miejscach wskazanych przez Zleceniodawców w powyższej tabeli w wybranym przez nich zakresie: przygotowania Panny Młodej, ceremonia zaślubin i przyjecie weselne, lacznie maksymalnie do 12 godzin pracy fotografa.

 

Wykonawca zobowiązuje sie wykonac dzieło - plener fotograficzny Tak: Nie:

w dniu w miejscu w zakresie sesja zdjeciowa oraz makijaż Panny Młodej od godz. (sesja dotyczy 2 osób, uczestniczenie osób postronnych tylko za zgoda Wykonawcy po wcześniejszym ustaleniu). Wykonawca nie wyraża zgody na fotografowanie podczas sesji przez osoby trzecie. 


2. Wykonawca zrealizuje dzieło osobiście, przy użyciu własnych narzedzi (sprzetu fotograficznego, oświetlenia, środków transportu, kosmetyków itd.) i na własnych materiałach (dysk w chmurze, pendrive). Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższa starannościa i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł, nie wyśle na miejsce swojego ucznia ani asystenta czy też podwykonawcy bez wiedzy i zgody Zleceniodawcy.

 

3. Wykonawca nie wyraza zgody na obecnośc podczas uroczystości innych fotografow, a za fotografów-amatorów pośród gości weselnych i rodziny Wykonawca nie bierze odpowiedzialności w wypadku zepsutych ujec (zasłoniecie kadru ciałem, przedmiotem itp.); Wykonawca wyraża zgode na obecnośc kamerzysty po wcześniejszym ustaleniu.


4. Zleceniodawca ma świadomośc, że obecnośc postronnych fotografów oraz kamerzystów, a także rozłożony na miejscu uroczystości ich sprzet (typu statywy, kable) zaniża jakośc dzieła i nie bedzie z tego tytułu rościł pretensji do fotografa.


5. Zleceniodawca akceptuje fakt, iż brak odpowiedniego przygotowania miejsca ceremonii (niekorzystne oświetlenie, lasery od DJ lub zespołu, rozstawione w pomieszczeniach elementy sprzetu pozostałych wykonawców usług [statywy, kable itp.], czy też wszelkie braki estetyczne w lokalach [niewyprasowane obrusy, nieodmalowane ściany, pleśń na ścianach, rusztowania budowlane itp.]) mają wpływ na jakośc dzieła objetego niniejsza umowa i że wymienione elementy nie podlegaja retuszowi w procesie postprodukcji.


6. Wykonawca w ciagu maksymalnie 90 dni roboczych od daty wykonania dzieła przekaże gotowe dzieło Zleceniodawcom w formie cyfrowej (pliki do pobrania na komputer pod prywatnym linkiem). Dodatkowe formy przekazania dzieła (odbitki, walldecory, albumy, pendrive itp.) zostana wykonane po oddaniu formy cyfrowej i zaakceptowaniu dzieła, o ile Zleceniodawca wybrał taka dodatkowa forme przekazania dzieła podczas zamawiania usługi w formularzu – produkty te zostana wówczas wysłane kurierem na adres Zleceniodawcy: , chyba że strony ustala ustnie inaczej (Zleceniodawca bedzie chciał domówic dodatkowe albumy lub spotkac sie itp).


7. W ciagu ustalonych umowa 90 dni roboczych Wykonawca podda wykonane podczas zlecenia reportażowe fotografie starannej selekcji oraz korekcie w programie graficznym. Korekta obejmuje poprawe kadrów, balansu bieli, jasności, kontrastu i innych podstawowych opcji. Fotografie pozowane (jak sesja zdjeciowa w plenerze) zostana poddane autorskiemu retuszowi, który poza podstawowa korekta zawiera poprawki defektów skóry i inne estetyczne opcje. Korekta zdjec reportażowych nie obejmuje retuszu, wyszczuplania czy wygładzania skóry gości weselnych ani temu podobnych. Zleceniodawca otrzyma ilośc fotografii określona w formularzu. Wykonawca nie oddaje surowych plików RAW. Istnieje możliwośc dokupienia dodatkowych opracowanych zdjec (osobne ustalenie z Wykonawca już po oddaniu zlecenia).


8. Wykonawca nie zobowiazuje sie do uwiecznienia podczas reportażu fotograficznego wszystkich gości weselnych. Wykonawca nie wykonuje zdjec gości weselnych przy stołach poza pojedynczymi przypadkami lub na wyraźna prośbe Pary Młodej. Zdjecie grupowe wykonywane jest na wyraźna prośbe Pary Młodej. Wszystkie najważniejsze elementy i sytuacje do sfotografowania Zleceniodawcy zaznaczyli w tabeli w niniejszej umowie.


9. Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, wykonane fotografie. Zleceniodawcy wyrazają zgode na pozniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalnośc wykonawcy (np. na autorskiej stronie internetowej, portfolio, w mediach społecznościowych itp.) i z tego tytułu w przyszłości nie beda przedstawiali żadnych roszczeń, w tym finansowych, ponieważ zgoda na publikację ich wizerunku została uhonorowana rabatem na zamawianą usługę (wynika z cen w formualrzu). Zachowanie prywatności (pozbawienie fotografa możliwości publikowania zdjec) jest możliwe za dodatkowa opłata (+50% wartości zlecenia), o czym Zleceniodawca został poinformowany i co mógł zaznaczyć w formularzu podczas zamawiania usługi.

 

10. Zleceniodawcy nie mają prawa do edycji dzieła (konwersja do czerni i bieli, usuwanie podpisu Wykonawcy itp.). Wszelkie checi zmiany danego zdjecia zasygnalizuja Wykonawcy i przekaża mu wskazane zdjecie do edycji w razie potrzeby. Zleceniodawcy moga wykorzystywac dzieło tylko w sposób niekomercyjny, m.in. publikujac w swoim portfolio, w mediach społecznościowych itp.


11. Zleceniodawcy w dniu uiścili pierwszą wpłate w wysokości na numer konta Wykonawcy BZ WBK 75 1500 1403 1014 0032 4740 0000. Stanowi ona gwarancje rezerwacji wybranego przez nich terminu. W razie rezygnacji i odstapienia od umowy wpłacona kwota staje sie bezzwrotna i przepada na rzecz rekompensaty dla Wykonawcy za blokowanie terminu i domniemaną możliwość zarobku w tym czasie.


12. Zleceniodawcy zobowiązują sie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości na podany wyżej numer konta bankowego przed wykonaniem usługi


13. W razie nieprzewidzianych okoliczności losowych, które spowodowałyby niedyspozycje Wykonawcy w dniu wykonania dzieła (choroba, wypadek), zapewnia on zastepstwo dla swojej osoby wykonawce na podobnym poziomie profesjonalizmu, tworzacego w podobnej estetyce i na równie wysokim poziomie technicznym, a także zapewnia rabat badź dodatkowa usługe gratis w ramach rekompensaty za swoja nieobecnośc.


14. Zleceniodawca zapewnia Wykonawcy podczas dnia pracy dostep do zimnych i ciepłych napojów, a także posiłek oraz miejsce siedzace podczas przyjecia weselnego. Miejsce siedzace powinno byc odizolowane od gości weselnych, ale w sposób pozwalajacy Wykonawcy widziec, co dzieje sie na sali weselnej. Może byc to miejsce z innymi osobami pracujacymi dla Zleceniodawcy (DJ, zespół, kamerzysta). Najlepiej, aby Wykonawca miał obok siebie dostep do kontaktu i pradu. Wykonawca nie potrzebuje transportu ani noclegu. W wypadku niezapewnienia Wykonawcy miejsca siedzacego czy posiłku, ma on prawo opuścic miejsce pracy w celu odbycia godzinnej (lub 2 x po 30 min.) przerwy.


15. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane beda przez sad właściwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego. Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Kliknij "Wypełnij" - umowa wyśle się do mnie automatycznie. 


Polityka prywatności: 
Twoje dane teleadresowe przesłane mi w niniejszym formularzu sa mi niezbędne do wykonania usługi i kontaktu. Są przechowywane na serwerze strony www., na której się znajdujesz (dostęp ma tylko administrator) i są z niego usuwane po wykonaniu usługi. Przechowuję je także w terminarzu bez dostępu osób trzecich i niszczę po zakończeniu br kalendarzowego. Twoje imię i nazwisko otrzumuje także moje Biuro Rachunkowe PRESTIŻ z siedzibą w Gdańsku w celu zaksięgowania zapłaty za usługę. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje dane lub poprosić o ich usunięcie z mojej dokumentacji.  

Strona, którą teraz oglądasz używa ciasteczek. Wykorzystywane one są do poprawnego działania rozszerzeń społecznościowych (np. dodatki Facebooka) oraz do badania ruchu na stronie (GoogleAnalytics), a także do zapamiętania ustawień dotyczących tej informacji. Jeśli nie chcesz się zgodzić na takie ich wykorzystywanie, możesz zablokować możliwość ich używania w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
[zgadzam się na wykorzystywanie ciasteczek przez tą stronę]